<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
The GuardREC Blog

GuardREC-bloggen

En blogg om compliance innen ATC, bank, og finans.

Alle Compliance
Alle kategorier
Bjørn Loe | Nov 28, 2018 1:15:05 PM

De største utfordringene rundt opptak og lagring av e-post

Hver dag sendes det på verdensbasis om lag 124,5 milliarder forretningseposter, ifølge Campaign Monitor. En gjennomsnittlig kontorarbeider mottar 121 og sender ...

Lesetid: 10 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | May 14, 2018 2:28:32 PM

5 steg for bedre etterlevelse av MiFID II

Det nye EU-direktivet har ikke ført til de helt store omveltningene for norske verdipapirforetak, men MiFID II inneholder en rekke skjerpinger og tillegg du ...

Lesetid: 12 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Apr 12, 2018 12:08:53 PM

Har du oversikt over hvordan meglerne i ditt selskap kommuniserer med kunder?

MiFID II krever at du har god oversikt over all kommunikasjon dere har med kunder. Det kan være en utfordring når samtalene føres i en rekke forskjellige ...

Lesetid: 9 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Mar 15, 2018 12:12:37 PM

Hvordan vil GDPR påvirke tiltakene du har gjort for å etterleve MiFID II?

Bare noen måneder etter innføringen av MiFID II-forskriften trer et nytt omfattende EU-direktiv i kraft. Hva vil GDPR bety for den norske bank- og ...

Lesetid: 12 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Mar 5, 2018 3:50:36 PM

Fra reaktiv til proaktiv compliance: Slik etterlever du MiFID II på en enkel og effektiv måte

Kommunikasjonen mellom rådgiver og kunde brer seg utover stadig flere forskjellige kanaler. Det nye EU-direktivet krever at du har full oversikt over samtlige ...

Lesetid: 11 min
Les mer ›
Compliance