<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

guardREC® er en multikanal opptaksløsning bygget spesielt for ATC,  bank og finans.

SE VIDEOPRESENTASJON
businessman shows modern technology as concept.jpeg

Hva kan du ta opp?

Opptaksløsningen guardREC® er bygget for flere kanaler, noe som gir deg fleksibilitet til å velge den beste løsningen for organisasjonen din basert på deres konkrete behov.

RESERVER DEMO

Samtaleopptak

Opptak og gjenspilling av lyd er grunnlaget for de fleste opptaksløsninger som leveres i dag. GuardREC sin opptaksløsning støtter en rekke lydformater; analog, digital og VoIP.

businessman shows modern technology as concept.jpeg

Hva kan du ta opp?

Opptaksløsningen guardREC® er bygget for flere kanaler, noe som gir deg fleksibilitet til å velge den beste løsningen for organisasjonen din basert på deres konkrete behov.

RESERVER DEMO

Central storage

Video-opptak

Opptak av video er et stadig mer vanlig krav i compliance. guardREC®-løsningen støtter opptak av CCTV og skjermer av alle oppløsninger og topologier.

businessman shows modern technology as concept.jpeg

Hva kan du ta opp?

Opptaksløsningen guardREC® er bygget for flere kanaler, noe som gir deg fleksibilitet til å velge den beste løsningen for organisasjonen din basert på deres konkrete behov.

RESERVER DEMO

Opptak av tekst

Dine kunders vaner endrer seg og etterspørselen av flerkanalsløsninger øker for å ta opp nye kanaler som MMS, SMS, chat, chatbots og andre direktemeldinger. Med vår løsning får du opptak av alt.

businessman shows modern technology as concept.jpeg

Hva kan du ta opp?

Opptaksløsningen guardREC® er bygget for flere kanaler, noe som gir deg fleksibilitet til å velge den beste løsningen for organisasjonen din basert på deres konkrete behov.

RESERVER DEMO

Andre kanaler

Andre kilder som kan være aktuelle for opptak som er tilgjengelig med guardREC®-systemet er Reuters, ATIS, radar feeder, MET data, Trading-systemer og CRM-systemer gjennom vår kraftige API.

Hvordan er dataen lagret?

Lagre opptakene akkurat slik du vil - vi gir deg fleksibilitet til å velge det som fungerer best for deg. Kryptert lagring av data er en viktig del av guardREC®-løsningen. Derfor tilbyr vi en lagringsløsning av høy kvalitet og maksimal stabilitet i alle opptaksløsninger til våre kunder.

SE VIDEOPRESENTASJON

Businessman selecting a futuristic padlock with a data center on the background.jpeg

On-site datalagring

Sørg for at all din data og informasjon er lagret sikkert på din egen server. Opptaksløsningen kan installeres over flere servere, selv på ulike geografiske steder, for å kunne betjene en kompleks installasjon av regionale og sentrale kontorer.

Hvordan er dataen lagret?

Lagre opptakene akkurat slik du vil - vi gir deg fleksibilitet til å velge det som fungerer best for deg. Kryptert lagring av data er en viktig del av guardREC®-løsningen. Derfor tilbyr vi en lagringsløsning av høy kvalitet og maksimal stabilitet i alle opptaksløsninger til våre kunder.

SE VIDEOPRESENTASJON

Businessman selecting a futuristic padlock with a data center on the background.jpeg

Sentral lagring av data

Et populært alternativ for å sikre at din data lagres trygt er å lagre data på et sentralt område. System-arkitekturen er svært robust, og er utformet for å håndtere hyppige OS- og sikkerhetsoppdateringer uten å gå på bekostning av systemets integritet eller ytelse.

Hvordan er dataen lagret?

Lagre opptakene akkurat slik du vil - vi gir deg fleksibilitet til å velge det som fungerer best for deg. Kryptert lagring av data er en viktig del av guardREC®-løsningen. Derfor tilbyr vi en lagringsløsning av høy kvalitet og maksimal stabilitet i alle opptaksløsninger til våre kunder.

SE VIDEOPRESENTASJON

Businessman selecting a futuristic padlock with a data center on the background.jpeg

Skybasert datalagring

Få ubegrenset lagring og enkel tilgang til innspilt data med våre sikre skybaserte lagring. Minimer risikoen for å miste data, og forsikre deg om at du alltid er compliant med det nyeste regelverket.

Hvordan er dataen lagret?

Lagre opptakene akkurat slik du vil - vi gir deg fleksibilitet til å velge det som fungerer best for deg. Kryptert lagring av data er en viktig del av guardREC®-løsningen. Derfor tilbyr vi en lagringsløsning av høy kvalitet og maksimal stabilitet i alle opptaksløsninger til våre kunder.

SE VIDEOPRESENTASJON

Businessman selecting a futuristic padlock with a data center on the background.jpeg

Fleksibel backup

Sikkerhetskopiering til flere backup-kanaler er gjort enkelt med forskjellige oppbevaringsperioder for hver kanal. Dermed kan du ta opp data over både korte og lange perioder avhengig av dataen som er lagret.

Rear view of businesswoman looking at business strategy sketch.jpeg

Hvordan bruker du dataene?

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-1.png
hex-icon-blue-1-full.png

Søk og avspilling av opptak

Spill av og spol gjennom et ubegrenset antall opptak fra ulike kilder med det web-baserte og brukervennlige systemet. Ingen installasjon er nødvendig, så du er klar til å spille av data umiddelbart.

Rear view of businesswoman looking at business strategy sketch.jpeg

Hvordan bruker du dataene?

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-2.png
hex-icon-blue-2-full.png

Hendelsesbasert søk

Replay-funksjonen kombinerer en tradisjonell tidsbasert søkemotor med en hendelsesbasert søkemotor. Den hendelsesbaserte søkemotoren gjør det mulig å søke etter enheters ID som f.eks. telefonnumre eller navn knyttet til elektroniske innspillinger.

Rear view of businesswoman looking at business strategy sketch.jpeg

Hvordan bruker du dataene?

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-3.png
hex-icon-blue-3-full.png

Finn dine data enkelt

Unngå automatisk sletting av data ved å sette det valgte datasettet i karantene. Bokmerker som er laget basert på eksisterende karantene-datasett gjør det enkelt å spille scenarioer fra flere ulike kilder og beskytte dataene mot automatisk sletting.

Rear view of businesswoman looking at business strategy sketch.jpeg

Hvordan bruker du dataene?

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-4.png
hex-icon-blue-4-full.png

Fleksible datauttak

Alle datatyper kan effektivt eksporteres til standard formater som WAV, mp4, csv osv. Tilgang til eksportert data kontrolleres av egendefinerte brukerrettigheter. Sikre uttak av data tilbys av Impound - krypterte datasett, standalone-avspiller og passordbeskyttelse.

Bruk av dataene i din etterforskning

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

SE VIDEOPRESENTASJON
Eye viewing digital information represented by circles and signs.jpeg

Compliance med industristandarder

Forsikre deg om at organisasjonen din alltid er beskyttet og etterlever de nyeste juridiske og industrielle regelverk og forskrifter som MiFID II og GDPR. Med GuardREC sin fremtidsrettede opptaksløsning kan du ta opp alle mediekanaler du er forpliktet til.

Bruk av dataene i din etterforskning

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

SE VIDEOPRESENTASJON
Eye viewing digital information represented by circles and signs.jpeg

Fleksible brukertilganger

Ha fleksibilitet til å gi ulike brukere brukerrettighetene de trenger basert på deres rolle og behov. Sikre at sensitive data kun er tilgjengelige for brukere som trenger det avhengig av strukturen i din organisasjon og industri.

Bruk av dataene i din etterforskning

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

SE VIDEOPRESENTASJON
Eye viewing digital information represented by circles and signs.jpeg

Rapportering

Du trenger ikke å tilbringe time etter time på å rapportere hendelser, ulykker og andre brudd. Vi gjør det enkelt å automatisere din rapportering og tilpasse et ubegrenset antall rapporter som kan sendes direkte fra systemet til alle nødvendige parter.

Bruk av dataene i din etterforskning

Søk og avspillingsfunksjonen i guardREC® passer perfekt som et sentralisert avspillingsverktøy for en multikanal-opptaksløsning. Siden replay-funksjonen er webbasert er det enkelt for brukeren å benytte nettleseren sin for å utføre avspillingen umiddelbart. Med andre ord, ingen behov for installasjon!

SE VIDEOPRESENTASJON
Eye viewing digital information represented by circles and signs.jpeg

Verktøy til etterforskning

Den robuste guardREC®-løsningen inneholder verktøy som Impound og Case-behandling for å hjelpe etterforskerne i sitt arbeid.

cta-bottom-demo-bank-finance.jpg

OPPDAG MARKEDETS BESTE OPPTAKSLØSNING FOR ATC, BANK & FINANS

Få en demonstrasjon av markedets mest robuste opptaksløsning.

SE VIDEOPRESENTASJON