<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.

Nyheter i guardREC® Compliance 4.17

Compliance

Lesetid: 5 minutter

Her følger en beskrivelse av nyheter i guardREC® Compliance 4.17.

Ta kontakt her dersom du ønsker en personlig gjennomgang av nyeste funksjoner i siste versjon. 


Forbedret integrasjon mot Refinitiv Eikon Messenger

Kilden kobles nå til en SFTP server hostet av Refinitiv og laster ned nye chat-samtaler ettersom de blir tilgjengelig på daglig basis. Chat-samtaler lagres i guardREC Compliance og er søkbare med keyword highlighting. 

Eikon-messenger-guardrec-compliance

Lyd-til-tekst (transkripsjon) 

Løsningen støtter nå også Microsoft Azures tjeneste for lyd-til-tekst transkribering. Dette er foreløpig tilgjengelig i løsningen som en on-demand tjeneste per samtale, dvs at man velger ut de samtalene man ønsker transkribert. Dette starter en tjeneste som sender lydfilen til Microsoft Azure, for så å bli transkribert. Teksten man får tilbake blir så lagret i guardREC® Compliance på tilhørende samtale. Samtaler som er transkribert til tekst er søkbare, slik at man kan søke etter ord eller fraser i den transkriberte lyden. Det er viktig å bemerke at transkripsjonen ikke vil være perfekt og at resultatene vil kunne avvike avhengig av språket på lyden som blir transkribert. Lydkvalitet og dialekt vil også påvirke resultatet. Vi tilbyr derfor foreløpig kun on-demand transkripsjon av enkeltsamtaler.

Etter hvert som tjenesten utvikles for norsk tale, vil vi tilby også tilby transkribering på Case nivå og transkribering av alle samtaler.Transcription-guardrec-complianceLoxysoft integration

En integrasjon med Loxysoft er nå tilgjengelig. Dersom en kunde reserverer seg mot at en samtale ikke skal tas opp, vil den aktuelle samtalen bli slettet fra guardREC. 

 

Konfigurerbar Lockout Policy

Det er nå mulig å låse ute en bruker etter et antall ugyldige påloggingsforsøk. Brukeren kan enten låses ute frem til en administrator låser opp den, eller den kan låses opp automatisk etter en gitt tid.

Hvis du vil konfigurere lockout-policyen, går du til Administration, deretter System, og åpner deretter Web-modulen under System-modules. 

Lockout-policy-guardrec-compliance

 

Trusted subnets

En liste over IP-adresser eller subnets kan nå merkes som klarert. Det vil si at hvis en bruker logger seg på fra en pålitelig IP-adresse, vil det ikke være nødvendig med tofaktor-autentisering. Hvis du vil konfigurere Trusted Subnets, går du til Administration, deretter System, og åpner deretter Web-modulen under System-modules.

 

Authentication code

Dersom en bruker logger på fra en ikke-klarert IP-adresse, vil tofaktor-autentisering kreves. For å la en bruker logge på selv om tofaktor-autentisering ikke er aktivert, er støtte for autentiseringskoder lagt til.

Når brukeren oppgir et gyldig brukernavn og passord, og e-post blir sendt til brukeren som inneholder en godkjenningskode. Denne godkjenningskoden kan deretter brukes til å fullføre påloggingen. Koden kan bare brukes én gang, og utløper hvis den ikke brukes etter en viss tid.

Pålogging ved hjelp av autentiseringskode er også mulig selv når brukeren har aktivert tofaktorautentisering.

Authentication-code-guardrec-compliance

Kontekstuell hjelp

Dokumentasjonen leveres nå som en webapplikasjon i stedet for en statisk PDF-fil. Det er nå også kontekstuelt. Det vil si at dokumentasjonen vil bli åpnet på 5 kapittel eller seksjon som er mest relevant for den gjeldende siden i GuardREC webapplikasjon.

For eksempel, hvis du for øyeblikket administrerer brukere, og trenger å vite mer om de mulige konfigurasjons-alternativene som er tilgjengelige, kan du klikke på spørsmålstegnsmenyen i øverste høyre hjørne og deretter klikke på Documentation. Dokumentasjonen blir deretter åpnet i en ny fane, allerede navigert til delen som beskriver hvordan brukerhåndtering fungerer.

 

Ønsker du en personlig gjennomgang av de nyeste funksjonene i guardREC® Compliance 4.17

Ta kontakt her

 


 

Om GuardREC
GuardREC er et norsk Reg Tech-selskap som utvikler og tilbyr ledende opptaks- og complianceløsninger. Løsningene retter seg mot internasjonale kunder innen bank og finans og flytrafikkovervåkning. GuardREC har 20 års erfaring innen utvikling og leveranse av sikkerhetskritiske løsninger. Opptaksløsningene er spesielt tilpasset for å hjelpe organisasjoner med å etterleve stadig strengere juridiske og industrielle krav og reguleringer. GuardREC er et datterselskap av Hatteland Technology og er en del av Embron Group.

Noen av våre kunder

Teknologien vår brukes av noen av de største merkevarene og selskapene innen ATC og Bank & Finans:

 
 
 
 
 
 
 
 
bottom-cta-atc-red.jpg

Reserver demo

Få en demo av verdens mest robuste opptaksløsning.

RESERVER DEMO