<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GuardRECS opptaksløsning for Bank og Finans er utviklet i tett samarbeid med kundene. Løsningen er utviklet med tanke på åpenhet, kvalitet og innovasjon.

TEST DIN COMPLIANCE

Sørger for at du alltid etterlever de nyeste forskriftene

Sikre at organisasjonen alltid er oppdatert på de siste trendene og er compliant med de nyeste reguleringene og forskriftene i din bransje. 

TEST DIN COMPLIANCE

stencil.gr-feature-image3.png

Compliance

Bank-og finansinstitusjoner har siden før finanskrisen vært avhengige av å kunne få opptak av alle samtaler over fasttelefon. Nye regelverk, reformer og direktiver har nå blitt gjennomført på tvers av kanaler slik at det nå er et krav om å kunne gjøre opptak av alle typer kundekommunikasjon, inkludert opptak av bl.a.  mobiltelefoner, e-post og chat.

Etterlevelse av den nye MiFID II-forskriften

MiFID II-forskriften har som mål å øke åpenheten i finansmarkedet i EU og forbedre konkurranseevnen ved å standardisere regulatoriske krav.

TEST DIN COMPLIANCE

bank-finance-section-1.png

MiFID II-forskriften

MiFID II-forskriften har som mål å øke åpenheten på tvers av finansmarkedene i EU og forbedre konkurransedyktigheten deres ved å standardisere de regulatoriske kravene om opplysninger. Opptaksløsningen til GuardREC sikrer at organisasjonen din er compliant med den nye forskriften slik at du slipper å bekymre deg

Gjør det enkelt å etterleve de nye regelverkene

GuardREC sin opptaksløsning overholder DODD-FRANK for forbedret kontroll av bytteavtaler og økt åpenhet i finansielle systemer.

TEST DIN COMPLIANCE

bank-finance-section-1.png

DODD-FRANK

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act er et regelverk med den hensikt å forbedre kontrollen og oversikten over markedet for bytteavtaler. Den tar sikte på å redusere risiko og øke åpenheten og integriteten i det amerikanske finansielle systemet.

Sørger for at du etterlever GDPR-kravene

GDPR er en av mest omtalte forskriftene de to siste tiårene som krever at organisasjoner beskytter personvernet og dataene til EU-borgere for alle transaksjoner innenfor EU.

TEST DIN COMPLIANCE

bank-finance-section-1.png

GDPR Compliance

General Data Protection Regulation (GDPR), eller personvernforordningen på norsk, er en av de viktigste forskriftene innenfor datasikkerhet og personvern i nyere tid - spesielt utviklet for å styrke EU-borgeres personvern. GuardREC sin opptaksløsning sørger for at alle samtaler dere tar opp i bedriften din til enhver tid oppfyller kravene til GDPR slik at du alltid er compliant.

bank-finance-section-2.png

Multi-kanal opptak

GuardREC sin opptaksløsning er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder og kanaler med de mange innebygde integrasjonene løsningen har å tilby.

TEST DIN COMPLIANCE

Fasttelefon

Opptakssystemet guardREC® gjør det enkelt å ta opp alle samtaler over fasttelefon og tilbyr fleksible integreringsmuligheter med alle store sentralbordløsninger, som for eksempel Mitel, Cisco Avaya og Alcatel Unify. Forsikre deg om at du alltid tar opp det du må - om det er aktivt opptak, hot seating, konferansesamtaler, interne samtaler eller annet.

bank-finance-section-2.png

Multikanal-opptak

GuardREC sin opptaksløsning er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder og kanaler med de mange innebygde integrasjonene løsningen har å tilby.

TEST DIN COMPLIANCE

Mobiltelefon

 Kundenes vaner endrer seg, og etterspørselen for flerkanalsløsninger øker for å kunne sikre opptak av kanaler som SMS, MMS, mobilsamtaler, voicemail og direktemeldinger som WhatsApp og WeChat. GuardREC sin opptaksløsning sikrer enkel integrasjon slik at du alltid er compliant og i stand til å spille inn alle nødvendige kontaktpunkter med dine sluttkunder

bank-finance-section-2.png

Multikanal-opptak

GuardREC sin opptaksløsning er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder og kanaler med de mange innebygde integrasjonene løsningen har å tilby.

TEST DIN COMPLIANCE

Skype for Business

GuardREC sin opptaksløsning er integrert med noen av de viktigste meldings- og chatteløsningene for bedrifter i dag, som f.eks. Skype for Business. Du skal alltid kunne ta opp alle interaksjoner - uansett om det dreier seg om videoopptak, taleopptak, opptak av direktemeldinger eller konferansesamtaler.

bank-finance-section-2.png

Multikanal-opptak

GuardREC sin opptaksløsning er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder og kanaler med de mange innebygde integrasjonene løsningen har å tilby.

TEST DIN COMPLIANCE

Løsninger for call center

Opptaksløsningen til GuardREC er laget for bakgrunnsopptak og on-demand opptak av miljøer med høyt volum av samtaler, som f.eks. call center og kontaktsentere som Genesys, Trio og andre. Forsikre deg om at du etterlever de siste kravene i industrien samtidig som du får et oversiktlig innblikk i kundesenterets effektivitet i samtid.

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt

Det enkle grensesnittet gir brukere en omfattende oversikt over all informasjonen i ett overordnet dashbord. Reduser opplæringstiden for nye brukere drastisk - det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å bruke for både nye og langtidsbrukere!

TEST DIN COMPLIANCE

bank-finance-section-3.png

Økt arbeidseffektivitet

Det enkle og intuitive grensesnittet gjør det enkelt å bruke systemet for alle - enten du er en førstegangsbruker, kun bruker opptaksløsningen en gang i blant eller er en veteran. Du sparer med andre ord verdifull tid på opplæring slik at du får mer tid til verdiskapingen.

Håndter risikoen - før noe skulle skje

Bank- og finansindustrien er  full av strenge krav og reguleringer på grunn av den høye risikoen knyttet til den. Vi gjør det enkelt å håndtere potensielle brudd før de skulle skje.

RESERVER DEMO
bank-finance-section-3.png

Identifiser potensiell risiko tidlig

De fleste compliance-ansvarlige har en risikobasert tilnærming til compliance. GuardREC sin opptaksløsning hjelper deg som compliance officer med å identifisere risikoer og potensielle brudd - før de oppstår.

Anbefalt fremgangsmåte for å håndtere risiko

Motta varslinger og detaljerte oppsummeringer av feil med de anbefalte tiltakene for å redusere risikoen.

TEST DIN COMPLIANCE

bank-finance-section-3.png

Klar handlingsplan

Motta varsler og detaljerte sammenfatninger av brudd og feil med de anbefalte tiltakene som kreves for å redusere risikoen. Ikke kast bort tid på å lete gjennom all dataen lenger - systemet viser deg nøyaktig hva som er relevant for den konkrete saken og handlingene du må foreta deg.

Tilpasset dashbord

De innebygde dashbordene er utformet for å gi deg informasjonen du trenger i din spesifikke rolle.

TEST DIN COMPLIANCE

bank-finance-section-3.png

Kraftige dashbord

De innebygde dashbordene er utformet for å gi deg informasjonen du trenger i din spesifikke rolle. De unike dashbordene er tilgjengelige både for compliance officers og systemansvarlige for å presentere informasjonen du trenger i din rolle, når du trenger den.

bank-finance-section-4.png

Effektiviser rapporteringen din

Du trenger ikke lenger tilbringe time etter time for å rapportere hendelser, brudd og annen risiko. GuardREC-løsningen gjør det nemlig enkelt å opprette automatiske rapporter, hvor du kan dele et ubegrenset antall tilpassede rapporter direkte fra systemet til alle nødvendige interessenter - både interne og eksterne.

TEST DIN COMPLIANCE

hex-icon-blue-2.png
hex-icon-blue-2-full.png

Enkel rapporteringsstruktur

Systemet tilbyr en enkel rapporteringsstruktur som sørger for at alle nødvendige rapporter lett kan settes opp og deles videre. Bruk tiden din på verdiskapingen mens den automatiske rapporteringen tar seg av resten.

bank-finance-section-4.png

Proaktivt varslingssystem

Håndter feil og hendelser før de inntreffer ved hjelp av proaktive varslingsfunksjoner.

TEST DIN COMPLIANCE

hex-icon-blue-1.png
hex-icon-blue-1-full.png

Varslinger ved risiko

Håndter feil og brudd før de skulle oppstå med hjelp fra systemets alarmindikatorer. Systemet gir deg umiddelbar og detaljert informasjon om hvilke handlinger du må ta for å sikre at du alltid er compliant.

bank-finance-section-4.png

Sikre beskyttelse av dataen med fleksible brukertilganger

Ha fleksibilitet til å gi ulike brukere brukerrettighetene de trenger basert på deres rolle og behov.

TEST DIN COMPLIANCE

hex-icon-blue-4.png
hex-icon-blue-4-full.png

Fleksible brukertilganger

Brukerrettigheter og -tilganger reflekterer organisasjonen sine behov og struktur. Ulike brukerrettigheter er satt for å hindre utenforstående fra å se gjennom opptak, og sørger for at compliance-ansvarlige kun har tilgang til opptakene og innspillingene fra egen avdeling.

bank-finance-section-4.png

Forbedrer rapporteringsarbeidet

Compliance-rapportering kan være en tidkrevende oppgave. Vi gjør det enkelt for deg med forhåndsutfylte maler slik at du kan bruke tid på det som virkelig gir verdi.

TEST DIN COMPLIANCE

hex-icon-blue-2.png
hex-icon-blue-2-full.png

Compliance-rapportering

Rapportering for å vise til compliance med bransjens forskrifter og reguleringer kan være en tidkrevende oppgave. GuardREC sin opptaksløsning har innebygde verktøy med egne maler for compliance-rapporter som allerede er forhåndsutfylt med viktig statistikk og compliance-informasjon direkte fra systemet.

Hvorfor velge guardREC®

Robust og pålitelig

Opptaksløsningen guardREC® gir deg markedets mest robust og pålitelig system - med en høy stabilitet og oppetid som sikrer at du alltid er compliant med regelverket. Du kan velge å lagre dataen in-house, on-site eller velge våre skybaserte lagringsløsninger.

Innebygde integrasjoner

Den fremtidsrettede guardREC®-løsningen leveres med en rekke innebygde integrasjoner med andre systemer og teknologier - noe som gir deg enestående fleksibilitet til å velge en løsning som dekker alle dine behov.

Kundestøtte i verdensklasse

Vår kundesupport i verdensklasse gir deg sikkerheten du trenger, uansett hvor du er i verden. Du kan forvente rask respons og løsning på kritiske problemer for å sikre at du alltid er dekket.
cta-bottom-demo-bank-finance.jpg

Har du full oversikt over alle måtene de ansatte kommuniserer med kundene deres? 

Ta testen og se hvor compliant din virksomhet er

TEST DIN COMPLIANCE