<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GuardRECS opptaksløsning for ATC er utviklet i tett samarbeid med kundene. Løsningen er utviklet med tanke på åpenhet, kvalitet og innovasjon.

RESERVER DEMO

Opptak som holder deg beskyttet og sørger for at du etterlever kravene

ATC-industrien har noen av verdens strengeste juridiske og industrielle krav og forskrifter for etterlevelse. Med GuardREC sin opptaksløsning vil du alltid være compliant med de nyeste forskriftene og direktivene i bransjen.

RESERVER DEMO

atc-section-1.png

CAP 670-standardene

Opptaksløsningen til GuardREC sørger for at du alltid etterlever kravene til lufttrafikktjenester for opptaksutstyr til stemme- og dataopptak, i tillegg til kravene for opptak, oppbevaring og avspilling av overvåkningsdata for flytrafikk.

Opptak som holder deg beskyttet og sørger for at du etterlever kravene

ATC-industrien har noen av verdens strengeste juridiske og industrielle krav og forskrifter for etterlevelse. Med GuardREC sin opptaksløsning vil du alltid være compliant med de nyeste forskriftene og direktivene i bransjen.

RESERVER DEMO

atc-section-1.png

ICAO standards

International Civil Aviation Organization (ICAO) sine internasjonale standarder og anbefalte fremgangsmåter for tjenester innen luftnavigasjon er implementert i guardREC®-opptaksløsningen.

Opptak som holder deg beskyttet og sørger for at du etterlever kravene

ATC-industrien har noen av verdens strengeste juridiske og industrielle krav og forskrifter for etterlevelse. Med GuardREC sin opptaksløsning vil du alltid være compliant med de nyeste forskriftene og direktivene i bransjen.

RESERVER DEMO

atc-section-1.png

EUROCAE ED-111

De funksjonelle spesifikasjonene for CNS/ATM opptak (ED-111) er et sett med krav til opptak på bakken av CNS/ATM-meldinger sendt fra og til fly og mellom ATC og flyselskaper

Opptak som holder deg beskyttet og sørger for at du etterlever kravene

ATC-industrien har noen av verdens strengeste juridiske og industrielle krav og forskrifter for etterlevelse. Med GuardREC sin opptaksløsning vil du alltid være compliant med de nyeste forskriftene og direktivene i bransjen.

RESERVER DEMO

atc-section-1.png

EUROCAE ED-137

Interoperability Standards for VoIP ATM Components (ED-137) er en del av den globale standardiseringen av VoIP i ATM stemme- og kommunikasjonssystemer. Opptaksløsningen til GuardREC har implementert spesifikasjonene i EUROCAE ED-137 for å gi deg full beskyttelse.

atc-section2.png

Opptakstjenester

GuardREC®-opptaksløsningen er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder - fra skjermer, radar og CCTV til lyd og samtaler, for eksempel analoge, digitale og VoIP.

RESERVER DEMO

Samtaleopptak

Opptak og gjenspilling av lyd er grunnlaget for de fleste opptaksløsninger som leveres i dag. GuardREC sin opptaksløsning støtter en rekke lydformater; analog, digital og VoIP.

atc-section2.png

Opptakstjenester

GuardREC®-opptaksløsningen er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder - fra skjermer, radar og CCTV til lyd og samtaler, for eksempel analoge, digitale og VoIP.

RESERVER DEMO

Skjermopptak

Opptak av skjerm er et stadig mer vanlig krav for å være compliant med industristandarder. GuardREC sin opptaksløsning støtter opptak av at-the-glass (ATG) for alle skjermløsninger og topologier.

atc-section2.png

Opptakstjenester

GuardREC®-opptaksløsningen er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder - fra skjermer, radar og CCTV til lyd og samtaler, for eksempel analoge, digitale og VoIP.

RESERVER DEMO

Radaropptak

For å få en fullstendig rekonstruksjon av all data tilgjengelig for en operatør, kan man enkelt motta fullstendige opptak og avspillinger av radarinnspillinger. Through-the-wall (TTW)-opptak og avspilling av radar feeds synkroniseres enkelt med andre datakilder takket være guardREC®-opptaksløsningen.

atc-section2.png

Opptakstjenester

GuardREC®-opptaksløsningen er bygget for fremtiden med funksjoner som tillater opptak av flere kanaler. Ta opp en rekke kilder - fra skjermer, radar og CCTV til lyd og samtaler, for eksempel analoge, digitale og VoIP.

RESERVER DEMO

CCTV-opptak

Opptak og replay av kameraer gir en perfekt rekonstruksjon av miljøet og dataen rundt en operatør, og fullbyrder replay-scenarioet til sikkerhetsetterforskerne.

Robust sikkerhets- og hendelsesrapportering

Du trenger ikke lenger tilbringe time etter time for å rapportere hendelser, ulykker, brudd og annen risiko. GuardREC-løsningen gjør det nemlig enkelt å opprette automatiske rapporter, hvor du kan dele et ubegrenset antall tilpassede rapporter direkte fra systemet til alle nødvendige parter - både interne og eksterne.

RESERVER DEMO

atc-section-3.png

Fleksible brukertilganger

Ha fleksibilitet til å gi ulike brukere brukerrettighetene de trenger basert på deres rolle og behov. Sikre at sensitive data kun er tilgjengelige for brukere som trenger det avhengig av strukturen i din organisasjon og industri.

Effektiviserer rapporteringen

Rapportering av ulykker og andre hendelser kan være en en tidkrevende oppgave. Vi effektiviserer rapporteringen med forhåndsutfylte maler slik at du kan bruke tiden på de mer kritiske oppgavene.

RESERVER DEMO

atc-section-3.png

Umiddelbar avspilling

Spill av og spol gjennom et ubegrenset antall opptak fra ulike kilder med det web-baserte og brukervennlige systemet. Ingen installasjon er nødvendig, så du er klar til å spille av data umiddelbart.

Proaktivt varslingssystem

Håndter feil og hendelser før de inntreffer ved hjelp av proaktive varslingsfunksjoner.

RESERVER DEMO

atc-section-3.png

Varslinger ved risiko

Håndter feil og brudd før de skulle oppstå med hjelp fra systemets alarmindikatorer. Systemet gir deg umiddelbar og detaljert informasjon om hvilke handlinger du må ta for å sikre at du alltid er compliant.

Bygget for fremtiden på moderne teknologi

Ved å sørge for at du alltid sitter på den nyeste teknologien hjelper vi deg med å finne frem til den tryggeste og mest innovative løsningen for dine behov.

RESERVER DEMO

atc-section-3.png

Verktøy til etterforskning

Om det har oppstått en hendelse som krever etterforskning inneholder guardREC®-løsningen verktøy som Impound og Case-behandling for å hjelpe etterforskerne i sitt arbeid.

atc-section-4.png

Kraftig og intuitivt brukergrensesnitt

Det enkle brukergrensesnittet gir brukere en omfattende oversikt over all informasjonen i ett overordnet dashbord. Reduser opplæringstiden for nye brukere drastisk - det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å bruke for både nye og langtidsbrukere!

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-1.png
hex-icon-blue-2-full.png

Økt arbeidseffektivitet

Det enkle og intuitive grensesnittet gjør det enkelt å bruke systemet for alle - enten du er en førstegangsbruker, kun bruker opptaksløsningen en gang i blant eller er en veteran. Du sparer med andre ord verdifull tid på opplæring slik at du får mer tid til verdiskapingen.

atc-section-4.png

Håndter riskoen - før noe skulle skje

Kravene i ATC industrien er blant de strengeste, på grunn av den høye risikoen knyttet til den. Vi gjør det enkelt å håndtere potensielle brudd før de skulle skje.

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-2.png
hex-icon-blue-2-full.png

Identifiser potensiell risiko tidlig

Kravene i ATC-industrien er blant de strengeste på grunn av høy risiko knyttet til bransjens daglige drift. GuardREC sin opptaksløsning hjelper brukere med å identifisere risikoer og brudd - før de skulle skje.

atc-section-4.png

Anbefalt fremgangsmåte for å håndtere risiko

Motta varslinger og detaljerte oppsummeringer av feil med de anbefalte tiltakene for å redusere risikoen.

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-3.png
hex-icon-blue-3-full.png

Klar handlingsplan

Motta varsler og detaljerte sammenfatninger av brudd og feil med de anbefalte tiltakene som kreves for å redusere risikoen. Ikke kast bort tid på å lete gjennom all dataen lenger - systemet viser deg nøyaktig hva som er relevant for den konkrete saken og handlingene du må foreta deg.

atc-section-4.png

Tilpasset dashboard

De innebygde dashbordene er utformet for å gi deg informasjonen du trenger i din spesifikke rolle.

RESERVER DEMO

hex-icon-blue-4.png
hex-icon-blue-4-full.png

Kraftige dashbord

De innebygde dashbordene er utformet for å gi deg informasjonen du trenger i din spesifikke rolle. De unike dashbordene er tilgjengelige både for operatører, sikkerhetsetterforskere og kontrollanter for å presentere informasjonen du trenger i din rolle, når du trenger den.

Hvorfor velge guardREC®

Robust og pålitelig

Opptaksløsningen guardREC® gir deg markedets mest robust og pålitelig system - med en høy stabilitet og oppetid som sikrer at du alltid er compliant med regelverket. Du kan velge å lagre dataen in-house, on-site eller velge våre skybaserte lagringsløsninger.

Innebygde integrasjoner

Den fremtidsrettede guardREC®-løsningen leveres med en rekke innebygde integrasjoner med andre systemer og teknologier - noe som gir deg enestående fleksibilitet til å velge en løsning som dekker alle dine behov.

Kundestøtte i verdensklasse

Vår kundesupport i verdensklasse gir deg sikkerheten du trenger, uansett hvor du er i verden. Du kan forvente rask respons og løsning på kritiske problemer for å sikre at du alltid er dekket.
bottom-cta-atc-red.jpg

RESERVER DEMO AV guardREC®

Oppdag markedets beste opptaksløsning for ATC

RESERVER DEMO