<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
The GuardREC Blog

Posts about compliance

Alle Compliance
Alle kategorier
Joachim Thougaard | Nov 16, 2020 3:17:31 PM

Compliance recording gjort enkelt – få alt du trenger for å sikre compliance i ett system

På grunn av et enormt utvalg av tilgjengelige kommunikasjonsverktøy og muligheter for å kommunisere med kunder, har det blitt svært vanskelig å etterleve ...

Lesetid: 7 min
Les mer ›
Compliance
Joachim Thougaard | Jun 25, 2020 10:55:19 AM

Slik møter du kravene til compliance-opptak i Microsoft Teams-møter

Microsoft Teams har vokst frem som bank og finansbransjens favorittalternativ i fravær av fysiske kundemøter. Nå lanserer GuardREC en komplett løsning for ...

Lesetid: 9 min
Les mer ›
Compliance
Joachim Thougaard | Sep 10, 2019 11:00:00 AM

Nå kan fondsforvaltere få nye krav til opptak og lagring av kundekommunikasjon

Den 1. oktober faller høringsfristen for Finanstilsynets forslag til en forskriftsendring i Verdipapirfondloven. Alt tyder på at forslaget blir vedtatt.

Lesetid: 13 min
Les mer ›
Compliance
Joachim Thougaard | Aug 26, 2019 12:54:23 PM

[VIDEO] Nå kan opptak bli et krav for fondsforvaltere: Dette må du være forberedt på

Siden innføringen av MiFID II har verdipapirforetak vært pålagt å gjøre lydopptak og lagre all annen elektronisk kommunikasjon med kunder. Nå kan dette også ...

Lesetid: 5 min
Les mer ›
Compliance
Joachim Thougaard | Jun 5, 2019 8:00:00 AM

[VIDEO] Fem steg for å jobbe effektivt med proaktiv Compliance

Siden MIFID II og GDPR ble innført, hører vi stadig om utfordringer knyttet til innspilling av kundedialog og etterlevelse av regelverket. Vi har laget denne ...

Lesetid: 4 min
Les mer ›
Compliance
Joachim Thougaard | May 29, 2019 8:00:00 AM

[VIDEO]: Hvordan bruke guardREC til å innarbeide en god compliance kultur

En av de største og kanskje viktigste utfordringene som vi hører om er at det er vanskelig og tidkrevende og utvikle en organisatorisk compliance-kultur. I ...

Lesetid: 7 min
Les mer ›
Compliance
Joachim Thougaard | May 22, 2019 8:00:00 AM

[VIDEO]: Erfaringer fra siste stedlig tilsyn

I 2018 ble det gjennomført 13 tilsyn med virksomheten til norske verdipapirforetak. Vi skal ta en titt på de sentralene temaene Finanstilsynet har undersøkt. ...

Lesetid: 6 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Nov 28, 2018 1:15:05 PM

De største utfordringene rundt opptak og lagring av e-post

Hver dag sendes det på verdensbasis om lag 124,5 milliarder forretningseposter, ifølge Campaign Monitor. En gjennomsnittlig kontorarbeider mottar 121 og sender ...

Lesetid: 10 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | May 14, 2018 2:28:32 PM

5 steg for bedre etterlevelse av MiFID II

Det nye EU-direktivet har ikke ført til de helt store omveltningene for norske verdipapirforetak, men MiFID II inneholder en rekke skjerpinger og tillegg du ...

Lesetid: 12 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Apr 12, 2018 12:08:53 PM

Har du oversikt over hvordan meglerne i ditt selskap kommuniserer med kunder?

MiFID II krever at du har god oversikt over all kommunikasjon dere har med kunder. Det kan være en utfordring når samtalene føres i en rekke forskjellige ...

Lesetid: 9 min
Les mer ›
Compliance