<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183336108931044&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
The GuardREC Blog

Posts written by Bjørn Loe

Bjørn is Business Development Director in GuardREC AS and responsible for helping financial services firms comply with the voice and data recording demands of MiFID II and MiFIR

Alle Compliance
Alle kategorier
Bjørn Loe | Nov 28, 2018 1:15:05 PM

De største utfordringene rundt opptak og lagring av e-post

Hver dag sendes det på verdensbasis om lag 124,5 milliarder forretningseposter, ifølge Campaign Monitor. En gjennomsnittlig kontorarbeider mottar 121 og sender ...

Lesetid: 10 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | May 14, 2018 2:28:32 PM

5 steg for bedre etterlevelse av MiFID II

Det nye EU-direktivet har ikke ført til de helt store omveltningene for norske verdipapirforetak, men MiFID II inneholder en rekke skjerpinger og tillegg du ...

Lesetid: 12 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Apr 12, 2018 12:08:53 PM

Har du oversikt over hvordan meglerne i ditt selskap kommuniserer med kunder?

MiFID II krever at du har god oversikt over all kommunikasjon dere har med kunder. Det kan være en utfordring når samtalene føres i en rekke forskjellige ...

Lesetid: 9 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Mar 15, 2018 12:12:37 PM

Hvordan vil GDPR påvirke tiltakene du har gjort for å etterleve MiFID II?

Bare noen måneder etter innføringen av MiFID II-forskriften trer et nytt omfattende EU-direktiv i kraft. Hva vil GDPR bety for den norske bank- og ...

Lesetid: 12 min
Les mer ›
Compliance
Bjørn Loe | Mar 5, 2018 3:50:36 PM

Fra reaktiv til proaktiv compliance: Slik etterlever du MiFID II på en enkel og effektiv måte

Kommunikasjonen mellom rådgiver og kunde brer seg utover stadig flere forskjellige kanaler. Det nye EU-direktivet krever at du har full oversikt over samtlige ...

Lesetid: 11 min
Les mer ›
Compliance