Opptak av Pexip™ nettmøte

Video callSosiale medier har blitt betydelig mer benyttet i den senere tid som kommunikasjonskanal mellom rådgiver og kunde.

Kommunikasjon mellom rådgivere og kunder er tradisjonelt gjennomført ved personlige møter. Kunder som benytter ny teknologi foretrekker ofte å bruke sosiale medier som verktøy for kommunikasjon med deres rådgiver når det måtte passe dem.

Pexip™ Infinity Meeting Platform tilgjengelig gjør en slik kommunikasjon, og guardREC™ sørger for opptak av denne kommunikasjonen i hht. gjeldende forskrifter.

Last ned dataark

5 thoughts on “Opptak av Pexip™ nettmøte

Comments are closed.